Akropol

Stolta sponsorer

Familjebostäder

Familjebostäder bildades den 26 februari 1936. Uppgiften var från början att bygga bra bostäder för barnrika familjer med små ekonomiska resurser. Redan samma år färdigställdes de så kallade barnrikehusen.

 

Svenska bostäder

Företaget grundades 1944 av byggmästare Baltzar Lundström, och köptes av Stockholm stad år 1947. Med förvärvet beslutades att börja bygga lägenheter i egen regi med egen anställd personal. Det första stora projektet Svenska Bostäder gjorde med Stockholms stad som ägare, var 869 lägenheter och en centrumanläggning i Kärrtorp. Albert Aronson var verkställande direktör i AB Svenska Bostäder mellan 1944 och 1971 och påverkade som sådan planeringen och utförandet av en lång rad förstäder i Stockholm.